Now showing items 21-40 of 95

  • Guidelines for Preparation of Plans and Budget 2020/2021 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2019)
   The Guidelines for Preparation of Plans and Budget for 2020/21 have been prepared in accordance with Section 21 of the Budget Act, CAP 439. The Guidelines provide general and specific instructions to be adhered by Accounting ...
  • Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti kwa Mwaka 2019/20 / 2021/22 

   Tanzania, United Republic; (Wizara ya Fedha na Mipango, 2018)
   Sura hii inaeleza kwa ufupi utekelezaji wa Serikali katika mapato, matumizi, misaada na mikopo kwa mwaka 2017/18. Tathmini imefanyika kwa kulinganisha utekelezaji dhidi ya malengo katika kipindi husika. Kadhalika, mapitio ...
  • Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti kwa Mwaka 2018/2019 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Mwongozo wa Mpango na Bajeti umeandaliwa kwa mujibu wa Kifungu Na. 21 cha Sheria ya Bajeti Na.11 ya Mwaka 2015 na Kanuni zake. Mwongozo wa Mwaka 2018/19 ni wa tatu katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka ...
  • Guidelines for the Preparation of Plans and Budget for 2017/2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) is a Government instrument for the preparation and implementation of Government Budget, Public Entities‟ budget and National Development Plan for 2017/18. The PBG for 2017/18 guides ...
  • Volume IV; Public Expenditure Estimates Development Votes(Ministerial and Regional Development Program) 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2022)
  • Volume III; Estimates of Public Expenditure Supply Votes(Regional) 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2022)
  • Volume II Etimates of Public Expenditure Consolidated Fund Services and Supply Votes (MINISTERIAL) 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2022)
  • National Microfinance Policy 2017 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2017)
   The United Republic of Tanzania has been undertaking financial sector reforms since 1990s, in which its implementation has gone through the First and Second Generation Financial Sector Reform programmes. The reforms have ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2021 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Mwaka 2021, thamani halisi ya Pato la Taifa ilifikia shilingi milioni 135,517,812.70 ikilinganishwa na shilingi milioni 129,130,182.02 mwaka 2020, sawa na ukuaji wa asilimia 4.9 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 4.8 ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2020 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2021)
   Mwaka 2020, Pato la Taifa lilikua kwa asilimia 4.8 ikilinganishwa na asilimia 7.0 mwaka 2019. Kupungua kwa kasi ya ukuaji kulitokana na: mvua zilizozidi wastani ambazo zilisababisha uharibifu wa miundombinu ya usafirishaji ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2019 

   Tanzania, United Republic (2019)
   Pato halisi la Taifa lilikua kwa asilimia 7.0 mwaka 2019 kama ilivyokuwa mwaka 2018. Ukuaji huu ulitokana na kuendelea kuimarika kwa sekta ya madini, kuboreshwa kwa huduma za usafiri na usafirishaji, pamoja na utekelezaji ...
  • Revised Medium Term Strategic Plan 2017-18 2020 - 2022 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2022)
   Tanzania’s national development agenda is guided by both National and International Development Frameworks. The main National Development Framework under review is Long Term Perspective Plan (LTPP) 2025 which is implemented ...
  • National Strategy for Growth and Reduction of Poverty 2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Economic Affairs, 2010)
   Poverty Reduction Strategy Papers are prepared by member countries in broad consultation with stakeholders and development partners, including the staffs of the World Bank and the IMF. Updated with annual progress reports, ...
  • National Strategy for Growth and Reduction of Poverty II NSGRP II 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Economic Affairs, 2010)
   This is the Second National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP II) to be implemented between 2010/11 and 2014/15. In the Tanzanian lingua franca, Kiswahili, it is known as Mpango wa Pili wa Kukuza Uchumi ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2018 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2019)
   Mwaka 2018, Serikali kupitia Ofisi ya Taifa ya Takwimu ilifanya maboreshoya takwimu za Pato la Taifa kwa kutumia mwaka 2015 kama mwaka wa kizio kutoka mwaka wa kizio wa 2007. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko kadhaa ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2017 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Mwaka 2017, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.1ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7.0 mwaka 2016. Ukuaji huu ulitokana na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo miundombinu ya maji, nishati, barabara, ...
  • Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2016 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2016)
   Mwaka 2016, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.0, sawa na ilivyokuwa mwaka 2015. Ukuaji huu wa uchumi ulitokana na: kuongezeka kwa ufuaji wa umeme hususan utokanao na gesi asilia; kuongezeka kwa uzalishaji ...
  • Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2015 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2015)
  • National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP) 

   Tanzania, United Republic (Vice - President's Office, 2005)
   The National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP) is a second national organizing framework for putting the focus on poverty reduction high on the country’s development agenda. The NSGRP is informed by the ...
  • National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP) 

   Tanzania, United Republic (Vice - President's Office, 2005)
   The National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP) is a second national organizing framework for putting the focus on poverty reduction high on the country’s development agenda. The NSGRP is informed by ...