Recent Submissions

 • Speech by the Minister for Finance and Planning, Hon. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu (MP.) Presenting to the National Assembly, The Estimates of Government Revenue and Expenditure for 2023/24 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2023)
  Honourable Speaker, I beg to submit to your Esteemed Parliament, resolves to receive, debate and approve the Government’s proposals for Revenue and Expenditure Estimates for 2023/24. This budget is presented in line with ...
 • Hotuba ya Bajeti kuu ya Serikali ya Makadilio ya Mapato na Matumizi ya Mwaka 2006-2007 

  Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2006-06)
  Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2006/2007. Pamoja na hotuba hii, vimetayarishwa vitabu vinne vinanyoelezea kwa ...
 • Speech of Government Budget of the Year 2009 - 2010 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2009)
  Honorable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals of Revenue and Expenditure estimates for the Financial Year 2009/10. This budget has been consolidated in ...
 • Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali 2008 - 2009 

  Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2008)
  Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2008/09. Pamoja na hotuba hii, vipo vitabu vinne vinavyoelezea kwa ...
 • Speech of Government Budget of the Year 2010 - 2011 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
  Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolve to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for the Financial year 2010/11. Together with this speech, there are ...
 • Speech of Government Budget of the Year 2010 - 2011 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
  Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolve to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for the Financial year 2010/11. Together with this speech, there are ...
 • Speech of Government Budget of the Year 2011 - 2012 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2011)
  Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2011/12. Together with this speech, there are four volumes ...
 • Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali 2006 -07 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2006)
 • Speech of Government Budget for the year 2018-2019 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2018)
  Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House, now resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2017/18. This budget is presented in line ...
 • Speech of Government Budget for the year 2017-2018 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2017)
  Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House, now resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2017/18. This budget is presented in line ...
 • Speech of Government Budget for the year 2016-2017 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
  Honourable Speaker, I would like to request your esteemed House, now resolves to receive, debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for 2016/17. Together with this speech, I ...
 • Speech of Government Budget for the year 2015-2016 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
  Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for 2015/16.Together with this speech, there are four volumes of ...
 • Speech of Government Budget for the year 2014-2015 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2014)
  Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2014/15. Together with this speech, there are four ...
 • Speech of Government Budget for the year 2013-2014 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013)
  Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2013/14. Together with this speech, there are four volumes ...
 • Speech of Government Budget for the year 2012-2013 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012)
  Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to de bate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2012/13. Together with this speech, there are four ...
 • Speech of Government Budget for the year 2022-2023 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2022)
  Honourable Speaker, I beg to submit to your esteemed Parliament to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for 2022/23. This submission is in accordance with Article 137 of ...
 • Speech of Government Budget for the year 2021-2022 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2021)
  Honourable Speaker, I beg to move that your esteemed House resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the financial year 2021/22. This speech presents the first national ...
 • Speech of Government Budget for the year 2020-2021 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2020)
  Honourable Speaker, I beg to move that the esteemed Parliament resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2020/21. This is the fifth national budget under ...
 • Speech of Government Budget for the year 2019-2020 

  Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2019)
  Honourable Speaker, I beg to move that the Esteemed Parliament resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and expenditure Estimates for the year 2019/20. This is the fourth national budget of ...