Show simple item record

dc.contributor.authorTanzania, Jamhuri ya Muungano
dc.date.accessioned2023-01-31T07:25:00Z
dc.date.available2023-01-31T07:25:00Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://repository.mof.go.tz/handle/123456789/227
dc.description.abstractMheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa ndani ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti, naomba kutoa hoja kwamba, Bunge lako lipokee na kujadili Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa Mwaka 2021/22 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya mafungu nane (8) ya Wizara, pamoja na Fungu 45 - Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa Mwaka 2022/23.en_US
dc.publisherJamhuri ya Muunganoen_US
dc.subjectBajetien_US
dc.titleHotuba ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Makadirio ya Mapato na matumizi 2022-2023en_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record