Recent Submissions

  • Ijue sheria ya Bajeti Namba 11 ya Mwaka 2015 

    Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016-09)
    Sheria ya Bajeti Namba 11 ya Mwaka 2015 na Kanuni zake zilianza kutumika rasmi tarehe 1 Julai, 2015. Tangu sheria imeanza kutumika hadi sasa, kumekuwa na ongezeko la uhitaji wa wadau mbalimbali kutaka kuifahamu sheria ...