Now showing items 1-1 of 1

    • Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka 2022 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
      Mwaka 2022, thamani halisi ya Pato la Taifa ilifikia shilingi milioni 141,872,730 ikilinganishwa na shilingi milioni 135,478,189 mwaka 2021, sawa na ukuaji wa asilimia 4.7. Kiwango hicho cha ukuaji kilitokana na: mikakati ...