Now showing items 1-2 of 2

  • Ijue sheria ya Bajeti Namba 11 ya Mwaka 2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016-09)
   Sheria ya Bajeti Namba 11 ya Mwaka 2015 na Kanuni zake zilianza kutumika rasmi tarehe 1 Julai, 2015. Tangu sheria imeanza kutumika hadi sasa, kumekuwa na ongezeko la uhitaji wa wadau mbalimbali kutaka kuifahamu sheria ...
  • Public Assets Management Guideline 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2019)
   An Asset is an item, thing or entity that has potential or actual value to an organization. The value will vary between different organizations and their stakeholders, and can be tangible, financial or non-financial ...