Now showing items 1-2 of 2

  • Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali 2008 - 2009 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2008)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2008/09. Pamoja na hotuba hii, vipo vitabu vinne vinavyoelezea kwa ...
  • Hotuba ya Bajeti kuu ya Serikali ya Makadilio ya Mapato na Matumizi ya Mwaka 2006-2007 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2006-06)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2006/2007. Pamoja na hotuba hii, vimetayarishwa vitabu vinne vinanyoelezea kwa ...