Now showing items 1-2 of 2

  • Guidelines for the Preparation of Plans and Budget for 2017/2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) is a Government instrument for the preparation and implementation of Government Budget, Public Entities‟ budget and National Development Plan for 2017/18. The PBG for 2017/18 guides ...
  • Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2021/2022 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2021)
   Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2021/22 unatoa maelekezo ya kuzingatiwa na Maafisa Masuuli wa Wizara, Idara Zinazojitegemea, Sekretarieti za Mikoa, Mamlaka za Serikali za Mitaa, Taasisi na ...