Now showing items 1-20 of 57

  • Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali 2006 -07 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2006)
  • Hotuba ya Bajeti kuu ya Serikali ya Makadilio ya Mapato na Matumizi ya Mwaka 2006-2007 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2006-06)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2006/2007. Pamoja na hotuba hii, vimetayarishwa vitabu vinne vinanyoelezea kwa ...
  • Hotuba ya Bajeti Kuu ya Serikali 2008 - 2009 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2008)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2008/09. Pamoja na hotuba hii, vipo vitabu vinne vinavyoelezea kwa ...
  • Speech of Government Budget of the Year 2009 - 2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2009)
   Honorable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals of Revenue and Expenditure estimates for the Financial Year 2009/10. This budget has been consolidated in ...
  • Speech of Government Budget of the Year 2010 - 2011 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
   Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolve to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for the Financial year 2010/11. Together with this speech, there are ...
  • Speech of Government Budget of the Year 2010 - 2011 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
   Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolve to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for the Financial year 2010/11. Together with this speech, there are ...
  • Hotuba ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Makadirio ya Mapato na matumizi 2010-2011. 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2010-06)
   Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Fedha na Uchumi, naomba kutoa hoja kwamba, Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha Makadirio ya Mapato, ...
  • Speech of Government Budget of the Year 2011 - 2012 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2011)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2011/12. Together with this speech, there are four volumes ...
  • The Citizens’ Budget for the year 2011-2012 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2011)
   A citizens’ budget is a simplified digest of the national budget produced in a format that makes it easy for the ordinary citizen to understand the main features of what the government has planned for the financial year. ...
  • The Citizens’ Budget for the year 2012-2013 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012)
   This is a second issue of a Citizens Budget that summarizes and explains basic budget information contained in Government Budget 2012/2013. The Government Budget describes how government will raise money and how it will ...
  • Speech of Government Budget for the year 2012-2013 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to de bate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2012/13. Together with this speech, there are four ...
  • Budget Guideline 2012-2013 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012-02)
   The Plan and Budget Guidelines (PBGs) for 2012/13 are being issued in the backdrop of the first Five Year Development Plan (FYDP I) 2011/12 – 2015/16 and MKUKUTA II (2010/11-2014/15). The Guidelines are in consonance ...
  • Speech of Government Budget for the year 2013-2014 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2013/14. Together with this speech, there are four volumes ...
  • The Citizens’ Budget for the year 2013-2014 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013)
   This is the third edition of the citizen budget which intends to explain the Government budget for the 2013/14 financial year in simple and easily understood language to Tanzanians. The Government budget is a financial ...
  • The Citizens’ Budget for the year 2014-2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2014)
   The Citizen’s Budget document is issued to improve citizen’s access to budgetary information with the objective of promoting accountability and transparency in public finance management. It presents the Government ...
  • Speech of Government Budget for the year 2014-2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2014)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2014/15. Together with this speech, there are four ...
  • Financial Statement, Public Expenditure and Revenue Estimates : As Passed by the Parliament 2014 / 2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2014)
   Financial Statement, Public Expenditure and Revenue Estimates Volume II - IV As Passed by the Parliament 2014-2015
  • Hotuba ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Makadirio ya Mapato na matumizi 2014- 2015 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2014-06)
   Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa Bungeni na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uchumi, Viwanda na Biashara, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha ...
  • The Citizens’ Budget for the year 2015-2016 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
   This is another edition of Citizens’ Budget which explains the Government budget for year 2015/16 in a simplified way. The term Government budget means the annual estimates of the revenues, other receipts and the ...
  • Financial Statement, Public Expenditure and Revenue Estimates : As Passed by the Parliament 2015 - 2016 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
   Financial Statement, Public Expenditure and Revenue Estimates Volume II - IV : As Passed by the Parliament 2015 - 2016