Now showing items 1-20 of 53

  • Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2008-09 2010 - 2011 Part I 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2008)
   These Guidelines for the Preparation of the Medium-Term Plan and Budget Framework for 2008/09 – 2010/11 are developed to guide MDAs and LGAs in preparing their MTEFs. They translate policies set in the Development Vision ...
  • Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2008- 09 2010- 2011 Part II 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2008)
   These forms are designed to assist public sector institutions in the preparation of their plans, budgets and performance reports. The processes to use are documented in the Medium Term Strategic Planning and Budgeting Manual
  • Budget Guideline 2008/09 –2010/11 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2008-03)
   These Guidelines for the Preparation of the Medium Term Plan and Budget Framework for 2008/09 – 2010/11 are developed to guide MDAs and LGAs in preparing their MTEFs. They translate policies set in the Development Vision ...
  • Budget Guideline 2009/10 –2011/12 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2009-02)
   The Medium Term Plan and Budget Guidelines for 2009/10 – 2011/12 guides MDAs, RSs and LGAs to prepare their MTEFs. The document translates policies set in the Development Vision 2025, MKUKUTA, The Medium Term Public ...
  • GePG-Compliant Bank Statement,2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
   GePG-Compliant Bank Statement
  • Budget Guideline 2010/11 –2012/13 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010-02)
   The Government of the United Republic of Tanzania has endorsed the Plan and Budget Guidelines for the medium term 2010/11 – 1012/13. The guidelines are to be used by the MDAs, Regions and Local Government Authorities in ...
  • Budget Guideline 2011-2012 

   Tanzania, United Republic; (Ministry of Finance and Planning, 2011-03)
   The Plan and Budget Guidelines have been prepared taking into account the ongoing process of the review of achievements of objectives and targets of the Tanzania Development Vision (TDV) 2025 and the preparation of the ...
  • Annexes to the Budget Guideline 2013-2014 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012-12)
   This subsection reviews the macroeconomic performance and the annual development plan for the year 2011/12, which was the first year of implementing the Five Year Development Plan. The review on macroeconomic ...
  • Budget Guideline 2014-2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013-10)
   The Plans and Budget Guidelines (PBG) for the year 2014/15 is the fourth in implementing the Five Year Development Plan 2011/12-2015/16. The utmost goal of PBG is to achieve the highest economic and social welfare for ...
  • Annex to the Budget Guideline 2014-2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013-10)
   The trend of growth indicates that for the past 10 years, (2003 – 2012) there has been mixed growth in real GDP with an average 7.0 percent. The outturn of GDP growth for 2012 was 6.9 percent compared to 6.4 percent in ...
  • Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2015-16 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) for 2015/16 is the fifth and final in implementing the Five Year Development Plan (FYDP) 2011/12-2015/16 and also mark the end of MKUKUTA II and the 2010-2015 ruling Party Election ...
  • Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2015-16 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) for 2015/16 is the fifth and final in implementing the Five-Year Development Plan (FYDP) 2011/12-2015/16 and also mark the end of MKUKUTA II and the 2010-2015 ruling Party Election ...
  • Annex to the Budget Guideline 2015-2016 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015-01)
   The Government through the National Bureau of Statistics (NBS) has updated the national GDP from 2001 base to 2007 consistent with the results of major household based surveys such as Household Budget Survey of 2007, ...
  • Guidelines for the Preparation of Plans and Budget for 2017-2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) is a Government instrument for the preparation and implementation of Government Budget, Public Entities‟ budget and National Development Plan for 2017/18. The PBG for 2017/18 guides ...
  • Guidelines for the Preparation of Plans and Budget for 2017/2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) is a Government instrument for the preparation and implementation of Government Budget, Public Entities‟ budget and National Development Plan for 2017/18. The PBG for 2017/18 guides ...
  • Chart of Accounts and Its Definitions 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2017)
   The Government of Tanzania adopted the Government Financial Statistics Manual 2014 (GFSM2014) and updated its chart of accounts to comply with the requirement of the international standards. In July, 2016 the Ministry of ...
  • Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti kwa Mwaka 2018/2019 

   Tanzania, United Republic (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Mwongozo wa Mpango na Bajeti umeandaliwa kwa mujibu wa Kifungu Na. 21 cha Sheria ya Bajeti Na.11 ya Mwaka 2015 na Kanuni zake. Mwongozo wa Mwaka 2018/19 ni wa tatu katika kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka ...
  • Mwongozo wa Maandalizi na Mpango wa Bajeti kwa mwaka 2018 - 2019 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Serikali imeendelea kufanya maboresho ya Sheria, mifumo ya malipo na mifumo ya uandaaji wa mipango na bajeti katika jitihada za kuboresha usimamizi wa fedha za umma na kuboresha utoaji wa huduma.
  • Muongozo Wa Kujiunga Na Mfumo Wa GePG, 2017 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kupitia Wizara ya Fedha na Mipango, ikishirikiana na Wadau mbalimbali wakiwemo Wakala wa Serikali Mtandao (eGA), wametengeneza Mfumo wa Ukusanyaji wa Maduhuri uitwao kwa jina la “Government ...
  • Waraka wa Hazina no.3 Kuhusu Mfumo Wa Serikali Wa Kielektroniki Katika Ukusanyaji Wa Mapato ya Serikali,2017 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Serikali Inaendelea kutekeleza maelekezo ya Mh. Dkt. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzanai kuhusu kujengwa kwa mfumo wa serikali wa kieletroniki wa ukusanyaji wa mapato yote ya serkali.