Now showing items 1-1 of 1

    • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023 -2024 

      Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
      Serikali inaendelea na utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huo ni mwendelezo wa utekelezaji ...