Now showing items 1-1 of 1

    • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017 - 2018 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2017)
      Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/18 ni sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17 – 2020/21 na hivyo unaendelea kutekeleza maeneo manne ya kipaumbele ya: (i) Viwanda vya kukuza uchumi ...