Now showing items 1-2 of 2

  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023 -2024 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Serikali inaendelea na utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huo ni mwendelezo wa utekelezaji ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018 - 2019 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2018)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018/19 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/17 – 2020/21. Malengo mahsusi ya Mpango huu ni: (a) Kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ...