Now showing items 2-15 of 15

  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2019 -2020 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2019)
   Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha wabunge wote kukutana tena hapa Jijini Dodoma, kupokea mapendekezo ya ...
  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023 -2024 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Serikali inaendelea na utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huo ni mwendelezo wa utekelezaji ...
  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo ya Taifa kwa mwaka 2013 - 2014 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2013)
   Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2013/14 ni ya pili katika mfululizo wa mipango ya kila mwaka ya kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2011/12-2015/16) ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ...
  • Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2022/23 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Uchumi, 2021)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2021/22 umeandaliwa kwa mujibu wa Ibara ya 63 (3) (c) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwaka 1977 na Sheria ya Bajeti, Sura 439. Mpango huu umeandaliwa kwa lengo la ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Mwaka,1986 - 1987 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 1987)
  • Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa 2014 - 2015 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango, 2014)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa mwaka 2014/15 ni wa tatu katika mfululizo wa mipango ya kila mwaka ya kutekeleza Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano (2011/12-2015/16) ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025. ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017 - 2018 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2017)
   Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/18 ni sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17 – 2020/21 na hivyo unaendelea kutekeleza maeneo manne ya kipaumbele ya: (i) Viwanda vya kukuza uchumi ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018 - 2019 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2018)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018/19 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/17 – 2020/21. Malengo mahsusi ya Mpango huu ni: (a) Kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2012 - 2013 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2012)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2012/13 unabainisha misingi, malengo, vipaumbele, mikakati ya utekelezaji, na changamoto zilizopo hivi sasa katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Aidha, Mpango umejikita katika ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017 - 2018 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017/18 ni sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17 – 2020/21 na hivyo unaendelea kutekeleza maeneo manne ya kipaumbele ya: (i) Viwanda vya kukuza ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2022 - 2023 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2022/23 ni wa Pili katika utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023- 2024 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2023)
   Mpango wa Mwaka 2023/24 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26, wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huu ni ...