Now showing items 1-1 of 1

    • Hali ya Uchumi 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2016-17 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2016)
      Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17. Pamoja na hotuba hii nawasilisha vitabu vya Taarifa ...