Now showing items 12-13 of 13

  • The National Economic Survey 2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2011-08)
   In 2010, the real GDP grew by 7.0 percent compared to 6.0 percent in 2009. This growth resulted from increased growth rates in economic activities that have substantial contribution to GDP including agricultural; trade and ...
  • Taarifa ya Hali ya Uchumi 2008 na Malengo katika Kipindi cha Muda wa Kati 2009 - 2012 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Uchumi, 2008)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu sasa likae kama Kamati ili liweze kupokea na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi wa Taifa katika kipindi cha mwaka 2008 na malengo katika kipindi cha Muda wa Kati ...