Now showing items 1-1 of 1

    • Waraka wa Mkakati wa Kupunguza Umasikini(PRSP),2000 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2000)
      Tangu Uhuru mwaka 196 1, Serikali ya Tanzaniaimekuwa ikijishughulisha na matatizo makuu matatu ya maendeleo: ujinga, maradhi na umasikini. Juhudi za taifa za kukabiliana na matatizo haya zilifanywa na Serikali Kuu ...