Now showing items 1-2 of 2

  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023 -2024 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Serikali inaendelea na utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huo ni mwendelezo wa utekelezaji ...
  • Nyenzo ya Kufundishia Elimu ya Fedha 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha, 2021)
   Nyenzo ya Kufundishia Elimu ya Fedha kwa Umma imeandaliwa kwa dhumuni la kusaidia utekelezaji wa programu ya kutoa elimu ya fedha kwa Umma ya mwaka 2021/22-2025/26. Nyenzo hii imeainisha maeneo muhimu ya kuzingatia wakati ...