Now showing items 1-1 of 1

    • Nyenzo ya Kufundishia Elimu ya Fedha 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2021)
      Nyenzo ya Kufundishia Elimu ya Fedha kwa Umma imeandaliwa kwa dhumuni la kusaidia utekelezaji wa programu ya kutoa elimu ya fedha kwa Umma ya mwaka 2021/22-2025/26. Nyenzo hii imeainisha maeneo muhimu ya kuzingatia wakati ...