Now showing items 1-3 of 3

  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2017 - 2018 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha, 2017)
   Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2017/18 ni sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17 – 2020/21 na hivyo unaendelea kutekeleza maeneo manne ya kipaumbele ya: (i) Viwanda vya kukuza uchumi ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018 - 2019 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha, 2018)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018/19 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/17 – 2020/21. Malengo mahsusi ya Mpango huu ni: (a) Kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2012 - 2013 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha, 2012)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2012/13 unabainisha misingi, malengo, vipaumbele, mikakati ya utekelezaji, na changamoto zilizopo hivi sasa katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Aidha, Mpango umejikita katika ...