Now showing items 1-1 of 1

    • Mradi wa Ubia Kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi Tanzania,2020 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara Ya Fedha na Mipango, 2020)
      Serikali ya Tanzania (GoT) inatekeleza Miradi Ushirikiano wa Umma na Binafsi (PPPs)ili kujenga miundombinu na kuimarisha huduma za umma. Utekelezaji unaongozwana Sera ya Ubia kati ya Serikali na Sekta Binafsi (PPP) ...