Now showing items 1-1 of 1

    • Mwongozo wa Maandalizi na Mpango wa Bajeti kwa mwaka 2018 - 2019 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
      Serikali imeendelea kufanya maboresho ya Sheria, mifumo ya malipo na mifumo ya uandaaji wa mipango na bajeti katika jitihada za kuboresha usimamizi wa fedha za umma na kuboresha utoaji wa huduma.