Now showing items 1-1 of 1

    • Mapendekezo ya Serikali ya Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa 2021-2022 

      Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2021)
      Mpango wa Maendeloo wa Taifa wa Mwaka 2021./22 umeandaliwa kwa mujibu wa Ibara ya 63 (3) (c) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwal<a 1977,Sheria ya Bajeti, Sura "'-"9 na Kanuni ya 1l6 (l) ya Ka.nuni za Kudumu ...