Now showing items 1-3 of 3

  • Hali ya Uchumi 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2016-17 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2016)
   Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee na kujadili Taarifa ya Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2015 na Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2016/17. Pamoja na hotuba hii nawasilisha vitabu vya Taarifa ...
  • Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2023 -2024 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha na Mipango, 2022)
   Serikali inaendelea na utekelezaji wa Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa Maendeleo ya Watu. Mpango huo ni mwendelezo wa utekelezaji ...
  • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018 - 2019 

   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Wizara ya Fedha, 2018)
   Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018/19 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/17 – 2020/21. Malengo mahsusi ya Mpango huu ni: (a) Kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ...