Now showing items 1-1 of 1

    • Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018 - 2019 

      Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha, 2018)
      Mpango wa Maendeleo wa Taifa 2018/19 ni wa tatu katika utekelezaji wa Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano, 2016/17 – 2020/21. Malengo mahsusi ya Mpango huu ni: (a) Kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ...