Now showing items 1-7 of 7

  • GePG : Management Framework,2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2018)
   The Government through the Ministry of Finance and Planning implemented the Government Electronic Payment Gateway (GePG) in order to improve the revenue collection management. The system intends to standardize revenue ...
  • GePG-Compliant Bank Statement,2010 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2010)
   GePG-Compliant Bank Statement
  • GePG-Online Payment Terms of Service,2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2018)
   This Terms of Service (the “TOS”) provides a framework which governs the Service Provider’s receipt and use of the GePG Online Payment Services.
  • GePG-User Registration Form,2017 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2017)
   User Registration Form
  • Government e-Payment Gateway (GePG) Helpdesk System, 2020 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2020)
   This document provides the step- by -step necessary instructions for making use of the system to improve the service delivery to the stakeholders such as Service Providers (SP) and Payment Service Providers (PSPs) by ...
  • Muongozo Wa Kujiunga Na Mfumo Wa GePG, 2017 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kupitia Wizara ya Fedha na Mipango, ikishirikiana na Wadau mbalimbali wakiwemo Wakala wa Serikali Mtandao (eGA), wametengeneza Mfumo wa Ukusanyaji wa Maduhuri uitwao kwa jina la “Government ...
  • Waraka wa Hazina no.3 Kuhusu Mfumo Wa Serikali Wa Kielektroniki Katika Ukusanyaji Wa Mapato ya Serikali,2017 

   Tanzania, Jamhuri ya Muungano (Wizara ya Fedha na Mipango, 2017)
   Serikali Inaendelea kutekeleza maelekezo ya Mh. Dkt. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzanai kuhusu kujengwa kwa mfumo wa serikali wa kieletroniki wa ukusanyaji wa mapato yote ya serkali.