Now showing items 1-10 of 12

  • Hotuba ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Makadirio ya Mapato na matumizi 2023 - 2024 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2023-06-08)
   Mheshimiwa Spika, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa mbele ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti, Mhe. Daniel Baran Sillo – Mbunge wa Babati Vijijini, naomba kutoa hoja kwamba, ...
  • Speech of Government Budget for the year 2012-2013 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2012)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to de bate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2012/13. Together with this speech, there are four ...
  • Speech of Government Budget for the year 2013-2014 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2013)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2013/14. Together with this speech, there are four volumes ...
  • Speech of Government Budget for the year 2014-2015 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2014)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for Fiscal Year 2014/15. Together with this speech, there are four ...
  • Speech of Government Budget for the year 2015-2016 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2015)
   Madam Speaker, I beg to move that this esteemed House now resolves to debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for 2015/16.Together with this speech, there are four volumes of ...
  • Speech of Government Budget for the year 2016-2017 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   Honourable Speaker, I would like to request your esteemed House, now resolves to receive, debate and approve Government proposals for Revenue and Expenditure estimates for 2016/17. Together with this speech, I ...
  • Speech of Government Budget for the year 2017-2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2017)
   Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House, now resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2017/18. This budget is presented in line ...
  • Speech of Government Budget for the year 2018-2019 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2018)
   Honourable Speaker, I beg to move that this esteemed House, now resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2017/18. This budget is presented in line ...
  • Speech of Government Budget for the year 2019-2020 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2019)
   Honourable Speaker, I beg to move that the Esteemed Parliament resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and expenditure Estimates for the year 2019/20. This is the fourth national budget of ...
  • Speech of Government Budget for the year 2020-2021 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2020)
   Honourable Speaker, I beg to move that the esteemed Parliament resolves to receive, debate and approve the Government’s Revenue and Expenditure Estimates for the year 2020/21. This is the fifth national budget under ...