Now showing items 1-3 of 3

  • Guidelines for Preparation of Plans and Budget 2020/2021 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2019)
   The Guidelines for Preparation of Plans and Budget for 2020/21 have been prepared in accordance with Section 21 of the Budget Act, CAP 439. The Guidelines provide general and specific instructions to be adhered by Accounting ...
  • Guidelines for the Preparation of Plans and Budget for 2017/2018 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2016)
   The Plan and Budget Guidelines (PBG) is a Government instrument for the preparation and implementation of Government Budget, Public Entities‟ budget and National Development Plan for 2017/18. The PBG for 2017/18 guides ...
  • Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2021/2022 

   Tanzania, United Republic (Ministry of Finance and Planning, 2021)
   Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2021/22 unatoa maelekezo ya kuzingatiwa na Maafisa Masuuli wa Wizara, Idara Zinazojitegemea, Sekretarieti za Mikoa, Mamlaka za Serikali za Mitaa, Taasisi na ...